วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

อาทิตย์ที่ 8 แบบทดสอบ เรื่อง วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้งานทางวิทยาศาสตร์


เราสามารถใช้อุปกรณ์ชนิดใดแสดงผลที่ได้จากการทำงานของอุปกรณ์ควบคุมทีทำงานทางด้านดิจิตอล
เลือกคำตอบเดียว

ถ้าเราต้องการกำหนดทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าให้ไหลเพียงทิศทางเดียว เราต้องใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดใด
เลือกคำตอบเดียว

ชื่อใดต่อไปนี้เป็นชื่ออุปกรณ์ควบคุมที่ทำงานทางด้านดิจิตอล
เลือกคำตอบเดียว

ชื่อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ชื่อขาของทรานซิสเตอร์
เลือกคำตอบเดียว

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดต่อไปนี้สามารถเปลี่ยนพลังงานเสียงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าได้
เลือกคำตอบเดียว

อุปกรณ์ที่ควบคุมที่ทำงานทางด้านดิจิตอล ชนิด AND จะให้เอาท์พุทเป็น "1" เมื่ออินพุททั้งสองเป็นอย่างไร
เลือกคำตอบเดียว

ไมคอนเดนเซอร์ เป็นอุปกรณ์ที่มีโครงสร้างภายในเหมือนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดใด
เลือกคำตอบเดียว

ไมคอนเดนเซอร์ เป็นอุปกรณ์ที่มีโครงสร้างภายในเหมือนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดใด
เลือกคำตอบเดียว

เลือกคำตอบเดียว

เลือกคำตอบเดียว

ในการใช้งานหลีดสวิตช์ต้องใช้งานร่วมกับสิ่งใด
เลือกคำตอบเดียว

สถานะการทำงานทางดิจิตอลที่เป็น "1" จะมีแรงดันไฟฟ้ากี่ีโวลต์
เลือกคำตอบเดียว

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดใดที่มีโครงสร้างภายในเหมือนไดโอด
เลือกคำตอบเดียว

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดใดต่อไปนี้ที่ทำจากสารกึ่งตัวนำ
เลือกคำตอบเดียว

ถ้าเราต้องการจำกัดการไหลของกระแสไฟฟ้าในวงจร เราต้องใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดใด
เลือกคำตอบเดียว

ตัวเลือกใดต่อไปนี้เป็นชื่อชนิดของทรานซิสเตอร์
เลือกคำตอบเดียว

อุปกรณ์ควบคุมที่ทำงานทางด้านดิจิตอล ชนิด OR จะให้เอาท์พุทเป็น "0" เมื่ออินพุททั้งสองเป็นอย่างไร
เลือกคำตอบเดียว

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดใดที่ใช้ทำงานทางด้านแสง
เลือกคำตอบเดียว

เลือกคำตอบเดียว

เลือกคำตอบเดียว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น